Вершы і казкі для дзяцей

Вершы для дзяцей

Ручаёк

Няма галасоў

Ці ты зблізку, ці здалёк
Прыкаціўся, ручаёк?
Дзе ты быў і дзе ты жыў,
З кім гуляў і з кім дружыў?

Адказаў нам ручаёк:
— Я ні зблізку, ні здалёк —
Я з высокай хмаркі,
Што ляцела шпарка
Над палямі, над лясамі
I спынілася над вамі.

Вецер хмарку абярнуў —
Цёплы дожджык сыпануў!

За струменьчыкам струменьчык —
Дзе травінка, дзе каменьчык —
У абгонкі скок ды скок —

Бегаў зайчык...

Няма галасоў

Бегаў зайчык па сумётах,
Пагубляў панчошкі.
Акалелі, азалелі
Зайчыкавы ножкі.

Босыя сляды на рэчцы
Як пабачыў Вася,
Клікаў зайчыка пагрэцца
Ды не дагукаўся.

Дзе лядок,
дзе сняжок,
Зайчык — коўзь,
зайчык — скок, —
У лясок дарожка:

Трэба воўну шукаць,
Ніткі прасці і сукаць,
Трэба

Зоркі выпалі ў бары

Няма галасоў

Вы не бачылі, сябры, —
Зоркі выпалі ў бары!

Дзе ні глянеш,
Ўсё гарыць чырвоным ззяннем.
Пад лістамі ля пянькоў —
Сотні зоркіх аганькоў.

Свецяцца жарынкі —
Цёплыя смяшынкі,
Сонечныя дочкі —
Зваблівыя вочкі.

У бары, у бары
Дол увесь іскрыцца,
У бары, у бары
Выспелі суніцы!