Вершы і казкі для дзяцей

Вершы для дзяцей

Вясёлы дожджык

Няма галасоў

Песенька для любага ўнука Кірушы

Усё навокал счаравала
Песня летняга дажджу.
Гэта неба пасылае
Нам мелодыю сваю.
Узяў батлейку сваю вецер
І таксама заіграў.
Як спявак найлепшы ў свеце,
Салавей зашчабятаў.
Потым звонка і заўзята
Уступіў птушыны хор.
Ну,а бусел,птах цыбаты,
Быў, амаь, як дэрыжор.
Так аддана і заўзята
Дзюбай-палачкай махаў!
Кіраўнік разнагалосся
Не сцярпеў,заклякатаў.
Барабаніць дождж вясёлы,
Б'е чачотку, бы танцор.
Сыпле радасцю наўкола
І пяе цудоўны хор.
Быццам гліняны збаночак
Пень трухлявы загучаў.
Зазвінеў лясны званочак,
Галаву вышэй узняў.
Васілёк блакітнавокі
Стаў падобны на звязду.
Ён танцуе,лісце ў бокі,
П'е цудоўную ваду.
Сонца,як мастак, малюе
Каляровую дугу.
Дождж з вясёлкаю балюе,
Праганяючы смугу.
Прэч ляцяць усе нягоды,
Зіхаціць уся зямля.
Разам з матухнай прыродай
Напяваю песню я!